ஏ. ஆர். ரகுமான்: வாசிக்கப்பட வேண்டிய வாழ்க்கை

ஏ. ஆர். ரகுமான்: வாசிக்கப்பட வேண்டிய வாழ்க்கை என்ற பதிவின் ஒலிவடிவம்:

பதிவிற்கான சுட்டி – http://niram.wordpress.com/2011/04/09/spirit-of-music-a-r-rahman-autobiography/

Advertisements

மழை பெய்யும் நள்ளிரவில் நான்

நிறம் வலைப்பதிவின் மழை பெய்யும் நள்ளிரவில் நான் என்ற பதிவின் ஒலிவடிவம்.

பதிவிற்கான சுட்டி – http://niram.wordpress.com/2009/12/15/midnight-rain-snow-myself/